Otomasyon, Veri Toplama

Digitor EMP Makina Otomasyonu Sistemi

2010 Nisan ayından bu yana Olmuksan Çorlu fabrikasında kullanımına başlanılan Digitor Makina Otomasyonu Sistemi ilk olarak Olmuksan bünyesindeki fabrikalarda devreye alınmıştır. Daha sonrasında gerek teknolojik gerekse sistemsel ileri düzey geliştirmelerle “yeni nesil” Digitor EMP Modern Ambalaj bünyesindeki fabrikalarda ve Azersun Ambalaj işletmesinde devreye alınmıştır.

Digitor EMP, ürün izlenebilirliği ve üretim kalitesinin bilinirliliği anlamında ciddi katkılar sağlamaktadır. Oluklu Mukavva ve Kutu Üretim Sektörü, tedarik zinciri kategorisi içinde yer alan, sipariş odaklı çalışan, oldukça hızlı üretim ve sevkiyat yapılmasını gerektiren dinamik bir yapıya sahiptir. Üretim sürecinde en önemli maliyet girdileri kâğıt, işçilik, enerji ve nakliyedir. Dolayısıyla, üretim sırasında oluşan firelerin azaltılması, işlerin tekrarından kaynaklanan kayıpların önlenmesi, hata ve duruş nedenlerinin iyileştirilmesine yönelik aksiyonların alınması firma karlılığı açısından oldukça önemlidir. Ancak, gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapamayan işletmeler, doğru kararları zamanında alamadıkları için mevcut hata ve zararları önleyememekte; sonucunda da üretimin verimliliğini ve kalitesini düşürmektedirler.

NTN ERP ile entegre çalışan Digitor EMP sayesinde

  • Barkodlu Bobin Stokları ve Koltuk Ambarı izleme
  • Bobin ayaklarda kullanılan kağıt cinsleri ve miktarlarının kombine siparişleriyle (Upgrade/Downgrade) eşleştirmesi
  • Cut-Off ölçümleri ile Oluklu Makinasının iş sırası bilgilerinin alınması
  • Levha paletleri otomatik olarak barkodlanarak, vardiya bazında üretim bilgileri NTN ERP Sistemine otomatik entegrasyonu
  • Konfeksiyon Makinalarındaki besleme ve çıkış adetlerinin sayılarak üretim adetleri, fireler ve adetlerinin, duruş neden ve sürelerinin sipariş bazında toplanması
  • Makinaların gerçek zamanlı çalışma performans indeksleri
  • Üretilmiş, Anlık ve Planlanan iş yüklerinin izlenmesi ile olası dar boğazların önlenmesi
  • İkame makinalar ve alternatif rotalar ile üretimin kesintisiz sürekliliğinin sağlanması
  • İşletmede dolaşan paletler ve miktarının (WorkInProcess) anlık takibi
  • Sipariş bazında fiili maliyet hesabı ile ön-fiili maliyet mukayesesinin yapılması mümkündür.

Digitor EMP Nasıl Çalışır?

Üretim makinalarındaki üretim adetlerinin, ayar sürelerinin, duruş nedenleri ve sürelerinin, fire adetleri ve nedenlerinin bilinmesi, anlık olarak izlenmesi, üretim metrikleriyle ilgili analizlerin yüksek doğrulukla yapılması işletmenin etkinliği ve verimliliği açısından ciddi bir katma değer oluşturur. İşletmenin farkındalığı için en uygun çözüm, üretim makinalarında oluşan bilgilerin yerinde, anında ve gerçek zamanlı olarak toplanması, ölçümlenmesi ve değerlendirilmesini sağlayan Digitor EMP otomasyon sisteminin kurulmasıdır.

Üretimini ve sistem entegrasyonunu yaptığımız bu proje sonucunda, menşei, markası ve modeli ne olursa olsun işletmede kullanılan tüm makinalardan veri toplamak, bu verilerle üretim miktarlarının ve sürelerinin denetimini sağlamak, gerektiğinde yöneticilere uyarıları göndermek ve hepsinden önemlisi karar mekanizmasını doğru bilgilerle desteklemek Digitor EMP ile mümkündür. NTN ERP Üretim Yönetimi sistemiyle entegre çalışan Digitor EMP ile hatalı üretim miktarlarının azaltılması/önlenmesi, üretime yönelik etkin karar destek imkânlarını sağlayacak bilgilerin üretilmesi sağlanır.


DigiCollect

Konfeksiyon Anlık

Konfeksiyon Makinaları Anlık Ekran

Görsel

Paletler

Üretim için uygun ve okutulan Paletlerin işlemleri yapılır.

Görsel

Üretim Detay

Ürünün Planlama Sipariş, Rota, Kalıp, Baskı Klişe, Operatör ve Şikayet bilgilerini içerir

Görsel

Ambalaj

Ürünün Planlama Ambalaj bilgilerini içerir

Görsel

Fireler

Üretim Sırasında oluşan tüm firelerin girildiği ekrandır

Görsel

Duruşlar

Üretim Sırasında oluşan tüm duruşların girildiği ekrandır

Görsel

Bobin Ayak

Üretim sırasında anlık Bobinlerin bilgilerini içerir

Görsel

DigiWeb

Fabrika Anlık

Fabrikanın Tüm Makinalarının anlık izlendiği ekrandır

Görsel

Bobinler

Üretim ve Ana Depodaki Bobinler izlendiği ekrandır

Görsel

Konfeksiyon Anlık

Konfeksiyon Anlık Sipariş ve Üretim Bilgilerinin izlendiği ekrandır

Görsel

Oluklu Anlık

Konfeksiyon Anlık Sipariş, Bobin Ayak ve Üretim Bilgilerinin izlendiği ekrandır

Görsel

Duruşlar

Üretim Sırasında oluşan tüm duruşların izlendiği ekrandır

Görsel

Fireler

Üretim Sırasında oluşan tüm firelerin izlendiği ekrandır

Görsel

Yarımamuller

Konfeksiyon Makinalarının arkasında bekleyen Paletler

Görsel

Performans

Konfeksiyon Makinaları Günlük Performans

Görsel

NTN BI(Business Inteligent)

Oluklu Fabrika-Makina

Fabrikaların Oluklu Makinaların karşılaştırıldığı rapordur

Görsel

Oluklu Üretim Dalga

Seçilen fabrikanın dalga bazında üretimini gösteren raporudur

Görsel

Konfeksiyon Hedef-Gerçekleşen

Makinalarının Hedef ve Gerçekleşen üretim bilgilerini gösterir

Görsel

Fireler

Tüm fabrikaların Oluklu ve Konfeksiyon Firelerini gösteren dinamik rapordur

Görsel

Duruşlar

Tüm fabrikaların Operatör, Makina, Duruş Nedeni bazında Duruş sürelerini gösteren dinamik rapordur

Görsel

Üretim Performans

Makinaların Vardiya Amiri, Operatör, Vardiya bazında gösteren dinamik rapordur

Görsel

Çalışma-Duruş-Mesai

Fabrikaların Çalışma, Duruş ve Mesai bilgilerini saat cinsinden gösteren dinamik rapordur

Görsel

Global

Tüm Fabrikaların Sipariş, Üretim, Sevkiyat,Finans Karşılaştırılmasının yapıldığı rapordur

Görsel